1-Daagse Opfriscursus EMDR Basistraining

Doelgroep

Therapeuten die de EMDR-basistraining al wat langer geleden hebben gevolgd en hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het basisprotocol willen opfrissen, verfijnen en updaten.

Inhoud

Op grond van onderzoek, theoretische ontwikkelingen en klinische ervaring vinden er voortdurend aanpassingen plaats aan het EMDR-basisprotocol. Het gevolg is dat de EMDR basistraining van nu nogal wat verschilt van de basistraining van pakweg 5 of 10 jaar geleden. In deze workshop maakt u kennis met deze nieuwe ontwikkelingen vanuit de overtuiging dat deze veranderingen stuk voor stuk verbeteringen zijn. Het gehele basisprotocol zal worden doorgenomen en belangrijke wijzigingen en inzichten zullen worden toegelicht. Er zal voldoende ruimte zijn voor vragen en oefening. De volgende onderwerpen zullen o.a. aan bod komen:

 • Uitleg en introductie protocol
 • Bespreken traumatische herinnering
 • Targetselectie
 • Bijzonderheden bij het domein controle
 • Een scherper onderscheid tussen domein schuld en domein zelfwaardering
 • Flashforwards
 • Mental Video Check en het verschil met Future Templates
 • Denken en handelen vanuit de werkgeheugentheorie
 • Een verantwoorde keuze maken voor oogbewegingen of andere afleidende taak
 • Verdere tekstuele aanpassingen (nieuwste versie januari 2018)
 • Valkuilen en tips

De workshop gaat niet over indicatiestelling en complexe situaties. De primaire doelstelling is een scherpe en vlotte toepassing van het basisprotocol.

Kosten

195 Euro (inclusief cursusmateriaal, lunch, thee/koffie).

Locatie

Utrecht, Vredenbrug 19, www.vergadercentrumvredenburg.nl.

Lestijden

9.30 tot 17.00 uur

Accreditatie

 • VEN 6 punten (smal)
 • VGCt 6 punten
 • NIP / ELP 6 punten
 • NIP / A&O 5 punten (klinische kennis) 1 punt (klinische vaardigheden)
 • FGzPt 6 punten

Docent

Mw. dr. Hellen Hornsveld, GZ-psycholoog, EMDR Trainer, Schematherapeut.
Zelfstandig gevestigd als behandelaar, onderzoeker en docent te Utrecht.

EMDR Opfriscursus Basistraining 2018

Donderdag 7 juni 2018

Klik hier om in te schrijven.

Programma

Het volledige programma vindt u hier. Download

Cursusmateriaal

Hornsveld, H., Ten Broeke, E., & De Jongh, A. (2017). Verschillen tussen het Nederlandse EMDR-standaardprotocol en het originele protocol van Shapiro. Deel I: De negatieve cognitie. EMDR Magazine, 5 (13), 42-45. Download

Hornsveld, H., Ten Broeke, E., & De Jongh, A. (2017). Verschillen tussen het Nederlandse EMDR-standaardprotocol en het originele protocol van Shapiro. Deel II: de casusconceptualisatie. EMDR Magazine, 5 (14), 44-47. Download

Hornsveld, H., Ten Broeke, E., & De Jongh, A. (2017). Verschillen tussen het Nederlandse EMDR-standaardprotocol en het originele protocol van Shapiro. Deel III: Machteloos makende targets. EMDR Magazine, 5 (15), 44-48. Download

Na inschrijving ontvangt u aanvullend cursusmateriaal.