5-daagse EMDR Vervolgtraining

EMDR trainingen door Hellen Hornsveld vinden plaats nabij Utrecht CS en in samenwerking met een of twee co-docenten. Kenmerkend voor mijn trainingen is dat ik er vanuit ga dat de lesstof van te voren goed is bestudeerd en dat er dus ruim tijd over blijft voor oefeningen, video-demonstraties en casuïstiek. Alle deelnemers moeten voldoen aan de toelatingseisen zoals gesteld door de VEN (zie http://www.emdr.nl).

De EMDR-vervolgtraining bestaat uit 5 lesdagen van 6 uur.

In deze training zal de nadruk liggen op EMDR bij ernstige, meervoudige traumatisering, complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en brede toepassingsmogelijkheden. Verschillende manieren van casusconceptualisatie komen aan bod, waaronder de ‘linksom- werkwijze’ (tijdlijn-route) en ‘rechtsom-werkwijze’ (opvattingen-route).  Tijdens de opleiding maakt u zich deze methodes eigen, kunt u ze afwegen tegen bestaande richtlijnen en verantwoord inpassen in uw eigen behandelplan. Daarnaast wordt ingegaan op het gebruik van diverse vormen van ‘cognitive interweaves’ (bij moeizaam lopende behandelingen) en stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI).

Zelf aanschaffen: Broeke, E. ten, et al. (4e ed. 2022). Praktijkboek EMDR Deel I: Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen. Amsterdam: Pearson. Schaf nog geen boek aan. Dit boek verschijnt vermoedelijk op 1 oktober 2022. Nadere informatie volgt na inschrijving.

Kosten

2022: € 995,- Inclusief syllabus, koffie/thee/fris en lunches.
2023: € 1075,- Inclusief syllabus, koffie/thee/fris en lunches.
zie onder voor annuleringsvoorwaarden en inhalen gemiste onderdelen.

Toelating

Om het niveau in de cursus hoog te houden moeten de deelnemers het EMDR-standaardprotocol goed beheersen en reeds regelmatig toepassen. Deelnemers moeten daarom op dag 1 een afgetekend supervisieformulier kunnen overhandigen. Zie de http://www.emdr.nl van de VEN voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname, de EMDR-opleiding en een lijst met supervisoren.

Accreditatie

  • FGzPt : 38 punten.
  • NIP: 30 punten ELP herregistratie
  • VGCt: 30 punten
  • NVvP : 29 punten
  • VSt: 8 punten

De training is erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de koepelorganisatie EMDR Europe.

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht

Locatie

Zalencentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht (nabij CS). Zo nodig online (Zoom).

Lestijden

Alle dagen starten om 09.30 uur en eindigen uiterlijk 17:00 uur

Docenten

Hellen Hornsveld in samenwerking met een of twee co-docenten.

2022

31 augustus, 7 september, 5 oktober, 2 november en 30 november 2022

Klik hier om in te schrijven.

2023

6 september, 13 september, 11 oktober, 8 november, 6 december 2023

Klik hier om in te schrijven.

Programma

Het volledige programma vindt u hier.

Cursusmateriaal

Zelf aanschaffen: Broeke, E. ten, et al. (4e ed. 2022). Praktijkboek EMDR Deel I: Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen. Amsterdam: Pearson. Schaf nog geen boek aan. Dit boek verschijnt vermoedelijk op 1 oktober 2022. Nadere informatie volgt.

Na inschrijving ontvangt u aanvullend cursusmateriaal. 

Betaling en annulering

Maakt u geen geld over. U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging en een rekening toegestuurd (per email). Uw inschrijving is definitief nadat het bedrag is betaald.

Bij annulering tot vier weken van te voren krijgt u het gehele bedrag min € 50,- administratiekosten retour. Bij annulering binnen vier weken krijgt u 50% retour. Bij annulering in de laatste week voor aanvang vindt geen teruggave plaats.

Inhalen gemiste onderdelen

Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht. Indien men door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op dag 1 of dag 2 moet de training worden afgebroken. In overleg kan worden gezocht naar een passende oplossing. Bij afwezigheid op dag 3, 4 of 5 kan in overleg worden deelgenomen aan een volgende gelegenheid. De kosten voor een andere dan oorspronkelijk geplande trainingsdag bedragen € 95.