1-Daagse Workshop EMDR en Verslaving

De workshop EMDR en verslaving is bedoeld voor therapeuten die werken met mensen met middelenverslaving, eetstoornissen en andere impulscontrole-problematiek. Uitgangspunt is dat veel patiënten onvoldoende baat hebben bij een reguliere behandeling voor de betreffende stoornis.

EMDR biedt aanvullende mogelijkheden, zoals het desensitiseren van geheugenrepresentaties die ‘trek’, ‘angst voor terugval’ of ‘disfunctionele coping’ in stand lijken te houden. Voor een overzicht van mogelijke aangrijpingspunten zie Markus & Hornsveld (2015, 2017). Dit overzicht is gebaseerd op werk van pioniers zoals Hase, Popky, Knipe en Miller, aangevuld met kennis over de werkgeheugentheorie en het desensitiseren van negatieve en positieve flashforwards.

Helaas is er tot nog toe weinig empirische ondersteuning voor de genoemde interventies. Weliswaar zijn er vele positieve gevalsbeschrijvingen, maar er is weinig echt goed onderzoek. Een eigen RCT (Randomized Controlled Trial) bij patiënten met een ernstige stoornis in het gebruik van alcohol liet geen aanwijzingen zien voor een toegevoegde waarde van EMDR aan de reguliere behandeling (Markus et al.; in voorbereiding). Helaas dwingen de resultaten van reguliere behandelingen ook tot bescheidenheid. De meest waarschijnlijke uitkomst van een (evidence based) verslavingsbehandeling is, na detoxificatie en een korte of langere periode van abstinentie, terugval (60-90% op jaarbasis).

In dat kader moet deze workshop worden beschouwd. Onze klinische ervaringen zijn soms opvallend positief, maar zeker niet altijd en de stand van het onderzoek tot dusver dwingt tot bescheidenheid. Op dit moment wordt in meerdere GGZ-instellingen en universiteiten geëxperimenteerd met EMDR en EMDR-achtige interventies bij verslavingen en verwante klachten.

De workshop zal een interactief karakter hebben en vooral bestaan uit het toelichten, voordoen (met gebruik van filmfragmenten), bespreken en oefenen van de verschillende interventies. Lees hier meer.

Kosten

195 Euro

Locatie

Zalencentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht, nabij CS

Toelatingseisen

Bij voorkeur afgeronde EMDR Vervolgtraining

Lestijden

9.30 tot 17.00 uur

Accreditatie

  • NIP/ ELP: 6 punten
  • VEN: 6 punten (smal)
  • VGCt: 6 punten
  • FGzPt: 6 punten

Docenten

Mw. dr. Hellen Hornsveld – GZ-psycholoog, EMDR Trainer, zelfstandig gevestigd als behandelaar, onderzoeker en docent. Eigenaar van Hornsveld Psychologen Praktijk te Utrecht.

Dhr. drs. Wiebren Markus – GZ psycholoog, behandelaar en onderzoeker bij IrisZorg instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang, polikliniek Ede.

 

2019

Vrijdag 24 mei 2019 [locatie BCN, Catharijnesingel, nabij Utrecht CS]. 

Klik hier om in te schrijven

 

Programma

Het volledige programma vindt u hier. Download

Literatuur

Markus, W., & Hornsveld, H. K. (2016). EMDR en verslaving. In H. Oppenheim, H. Hornsveld, E. ten Broeke, & A. de Jongh (Eds.), Praktijkboek EMDR, deel II. Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen (pp. 437–491). Amsterdam: Pearson.

Markus, W., & Hornsveld, H. K. (2017). EMDR interventions in addiction. Journal of EMDR Practice and Research, 11(1), 3–29. Download.

Na inschrijving ontvangt u het wachtwoord voor aanvullend cursusmateriaal (elders op deze website).