1-Daagse Workshop EMDR en Verslaving

In afwachting van verder onderzoek zijn wij voorlopig gestopt met het aanbieden van  de  workshop ‘EMDR en verslaving’ in de huidige vorm. Onze klinische ervaringen zijn weliswaar soms opvallend positief, maar zeker niet altijd en de stand van het onderzoek tot dusver dwingt tot bescheidenheid. 

Mei 2019
Hellen Hornsveld en Wiebren Markus. 

EMDR en Verslaving
EMDR biedt aanvullende mogelijkheden, zoals het desensitiseren van geheugenrepresentaties die ‘trek’, ‘angst voor terugval’ of ‘disfunctionele coping’ in stand lijken te houden. Voor een overzicht van mogelijke aangrijpingspunten zie Markus & Hornsveld (2015, 2017). Dit overzicht is gebaseerd op werk van pioniers zoals Hase, Popky, Knipe en Miller, aangevuld met kennis over de werkgeheugentheorie en het desensitiseren van negatieve en positieve flashforwards.

Helaas is er tot nog toe weinig empirische ondersteuning voor de genoemde interventies. Weliswaar zijn er vele positieve gevalsbeschrijvingen, maar er is weinig echt goed onderzoek. Een eigen RCT (Randomized Controlled Trial) bij patiënten met een ernstige stoornis in het gebruik van alcohol liet geen aanwijzingen zien voor een toegevoegde waarde van EMDR aan de reguliere behandeling (Markus et al.; in voorbereiding). Helaas dwingen de resultaten van reguliere behandelingen ook tot bescheidenheid. De meest waarschijnlijke uitkomst van een (evidence based) verslavingsbehandeling is, na detoxificatie en een korte of langere periode van abstinentie, terugval (60-90% op jaarbasis).

De workshop EMDR en verslaving is bedoeld voor therapeuten die werken met mensen met middelenverslaving, eetstoornissen en andere impulscontrole-problematiek.  Uitgangspunt is dat veel patiënten onvoldoende baat hebben bij een reguliere behandeling voor de betreffende stoornis.

De workshop zal een interactief karakter hebben en vooral bestaan uit het toelichten, voordoen (met gebruik van filmfragmenten), bespreken en oefenen van de verschillende interventies. 

 

Geen data gepland.