1-Daagse Workshop EMDR en Schematherapie

EMDR en Schematherapie hebben een overlappend indicatiegebied: traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsstoornissen. Beide behandelmethodes leggen veel nadruk op het ‘repareren’ van de invloed van beschadigende ervaringen op het heden. Bij zowel EMDR als Schematherapie wordt het van belang geacht om de meest relevante, nare herinneringen van hun emotionele lading en disfunctionele betekenis te ontdoen. De gebruikte zoekstrategieën en technieken van beide methoden verschillen echter van elkaar, maar blijken in de praktijk goed met elkaar gecombineerd te kunnen worden en elkaar aan te vullen. In deze workshop wordt aangeven op welke punten beide methodes elkaar aanvullen, kunnen worden afgewisseld en/of geïntegreerd. De belangrijkste thema’s die aan bod komen, zijn:

  • Wanneer te beginnen met het behandelen van trauma’s en waar moet je op letten?
  • Het combineren van EMDR en Imaginaire Rescripting (ImRs).
  • De keuze tussen ImRs en EMDR of een combinatie.
  • Hoe de werkwijze ‘EMDR rechtsom’ zich verhoudt tot het werken met schema’s
  • Het werken met modi binnen een EMDR-behandeling

De bijeenkomsten hebben een interactief karakter. Lees hier meer.

Doelgroep

Bij voorkeur zowel afgeronde EMDR-Vervolgtraining als ST- Vervolgtraining

Kosten

€ 225,- Inclusief syllabus, koffie/thee/fris, lunch

Locatie

Utrecht, Vredenbrug 19, www.vergadercentrumvredenburg.nl.

Lestijden

9.30 tot 17.00 uur

Accreditatie

  • NIP/ ELP: 6,5 punten
  • VEN: smal 4 punten; breed 2 punten
  • VGCt: 6 punten
  • FGzPt: 6 punten
  • NVvP: 6 punten

Docenten

Mw. dr. Hellen Hornsveld. GZ-psycholoog, EMDR Trainer, Schematherapeut, Zelfstandig gevestigd te Utrecht als behandelaar, onderzoeker en docent.

Mw. drs. Annemieke Driessen, Klinisch psycholoog – Psychotherapeut, EMDR- practitioner en supervisor, werkzaam bij PsyQ Haaglanden, afd. Psychotrauma.

Programma 

Download hier het volledige programma: EMDR en ST Programma (versie2019)

2019 

Vrijdag 11 oktober VOL.

Deze workshop zit helaas vol. U kunt zich niet meer inschrijven. Ook niet voor een wachtlijst.

Literatuur

Dijk, J. van, Hornsveld, H.K. & Koolstra, T. (2015). EMDR en schematherapie. In: Oppenheim, Hornsveld, ten Broeke en de Jongh (red.) Praktijkboek EMDR deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen. Amsterdam: Pearson.

Driessen, A. & ten Broeke, E (2014). Schematherapie en EMDR gecombineerd bij complexe traumagerelateerde problematiek. In: Gedragstherapie, jaargang 47, nummer 3, pp. 232 – 249.

Hummel, L. & Driessen, A. (2018) Traumabehandeling met het schemamodusmodel en EMDR. Gedragstherapie, 51, 186-206.

Na inschrijving ontvangt u het cursusmateriaal.