1-Daagse Workshop EMDR en Schematherapie

EMDR en Schematherapie hebben een overlappend indicatiegebied: traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsstoornissen. Beide behandelmethodes leggen veel nadruk op het ‘repareren van oud zeer’ d.w.z. de invloed van beschadigende ervaringen op het heden. Bij zowel EMDR als Schematherapie wordt het van belang geacht om de meest relevante, nare herinneringen van hun emotionele lading en disfunctionele betekenis te ontdoen. De gebruikte zoekstrategieën en technieken van beide methoden verschillen echter van elkaar, maar blijken in de praktijk goed met elkaar gecombineerd te kunnen worden. In deze workshop wordt aangeven op welke punten beide methodes elkaar aanvullen, kunnen worden afgewisseld en/of geïntegreerd. De belangrijkste thema’s die aan bod komen, zijn:

  • Wanneer te beginnen met het behandelen van trauma’s en waar moet je op letten?
  • Hoe de werkwijze ‘EMDR rechtsom’ zich verhoudt tot het werken met schema’s en modi
  • Het werken met modi binnen een (moeizaam lopende) EMDR-behandeling
  • De keuze tussen Imaginaire rescripting, EMDR of een combinatie van beiden.

De bijeenkomsten hebben een interactief karakter.

Doelgroep

Bij voorkeur zowel afgeronde EMDR-Vervolgtraining als ST- Vervolgtraining.
Maximaal 24 deelnemers.

Kosten

€ 215,- Inclusief syllabus, koffie/thee/fris, lunch

Locatie

Utrecht, Vredenbrug 19, www.vergadercentrumvredenburg.nl.

Lestijden

9.30 tot 17.00 uur

Accreditatie
VEN: 5 punten smal*; 1 punt breed**
NIP/ ELP: 6,5 punten
VGCt: 6 punten
FGzPt: 8 punten
VSt: 6 punten

* bij‐ en nascholingsactiviteiten op het gebied van het specialisme EMDR therapie.
** 
bij‐ en ascholingsactiviteiten op het gebied van trauma gerelateerde problematiek.  

Docent

Mw. dr. Hellen Hornsveld. GZ-psycholoog, EMDR Trainer, Schematherapeut supervisor; Zelfstandig gevestigd te Utrecht als behandelaar, onderzoeker en docent.

Programma 

Download hier het volledige programma EMDR en schematherapie.

Data 2022

Woensdag 8 februari 2023 in Utrecht. U kunt zich hier inschrijven.

Vrijdag 30 juni 2023 bij PsyZo! in Groningen. U kunt zich hier inschrijven.

Laatste gelegenheid. Hierna stop ik met het geven van deze workshop.

Literatuur

Dijk, J. van, Hornsveld, H.K. & Koolstra, T. (2015). EMDR en schematherapie. In: Oppenheim, Hornsveld, ten Broeke en de Jongh (red.) Praktijkboek EMDR deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen. Amsterdam: Pearson.

Driessen, A. & ten Broeke, E (2014). Schematherapie en EMDR gecombineerd bij complexe traumagerelateerde problematiek. In: Gedragstherapie, jaargang 47, nummer 3, pp. 232 – 249.

Driessen, A. & Hornsveld, H.K. (2019). Traumabehandeling met een combinatie van EMDR en imaginaire rescripting. PsyXpert, 1, 31-38.

Hummel, L. & Driessen, A. (2018) Traumabehandeling met het schemamodusmodel en EMDR. Gedragstherapie, 51, 186-206.

Na inschrijving ontvangt u het cursusmateriaal.

Betaling en annulering

Maakt u geen geld over. U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging en een rekening toegestuurd (per email). Uw inschrijving is definitief nadat het bedrag is betaald.

Bij annulering tot vier weken van te voren krijgt u het gehele bedrag min € 50,- administratiekosten retour. Bij annulering binnen vier weken krijgt u 50% retour. Bij annulering in de laatste week voor aanvang vindt geen teruggave plaats.