1-Daagse Workshop EMDR en Schematherapie

EMDR en Schematherapie hebben een overlappend indicatiegebied: traumagerelateerde klachten en persoonlijkheidsstoornissen. Beide behandelmethodes leggen veel nadruk op het ‘repareren van oud zeer’ d.w.z. de invloed van beschadigende ervaringen op het heden. Bij zowel EMDR als Schematherapie wordt het van belang geacht om de meest relevante, nare herinneringen van hun emotionele lading en disfunctionele betekenis te ontdoen. De gebruikte zoekstrategieën en technieken van beide methoden verschillen echter van elkaar, maar blijken in de praktijk goed met elkaar gecombineerd te kunnen worden. In deze workshop wordt aangeven op welke punten beide methodes elkaar aanvullen, kunnen worden afgewisseld en/of geïntegreerd. De belangrijkste thema’s die aan bod komen, zijn:

  • Wanneer te beginnen met het behandelen van trauma’s en waar moet je op letten?
  • Hoe de werkwijze ‘EMDR rechtsom’ zich verhoudt tot het werken met schema’s en modi
  • Het werken met modi binnen een (moeizaam lopende) EMDR-behandeling
  • De keuze tussen Imaginaire rescripting, EMDR of een combinatie van beiden.

De bijeenkomsten hebben een interactief karakter.

Doelgroep

Bij voorkeur zowel afgeronde EMDR-Vervolgtraining als ST- Vervolgtraining.
Maximaal 24 deelnemers.

Lestijden

9.30 tot 17.00 uur

Accreditatie
VEN: 5 punten smal*; 1 punt breed**
NIP/ ELP: 6,5 punten
VGCt: 6 punten
FGzPt: 8 punten
VSt: 6 punten

* bij‐ en nascholingsactiviteiten op het gebied van het specialisme EMDR therapie.
** 
bij‐ en ascholingsactiviteiten op het gebied van trauma gerelateerde problematiek.  

Docent

Mw. dr. Hellen Hornsveld. GZ-psycholoog, EMDR Trainer, Schematherapeut supervisor; Zelfstandig gevestigd te Utrecht als behandelaar, onderzoeker en docent.

Programma 

Download hier het volledige programma EMDR en schematherapie.

Data 2023

Ik ben gestopt met het geven van deze workshop in eigen beheer. Ik geef de workshop nog wel bij CCD in Arnhem en bij PsyZo in Groningen.

Woensdag 7 juni 2023 bij CCD in Arnhem. U kunt zich hier inschrijven.

Vrijdag 30 juni 2023 bij PsyZo! in Groningen. U kunt zich hier inschrijven.

Woensdag 15 november 2023 bij CCD in Arnhem. U kunt zich hier inschrijven.

Literatuur

Dijk, J. van, Hornsveld, H.K. & Koolstra, T. (2015). EMDR en schematherapie. In: Oppenheim, Hornsveld, ten Broeke en de Jongh (red.) Praktijkboek EMDR deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen. Amsterdam: Pearson.

Driessen, A. & ten Broeke, E (2014). Schematherapie en EMDR gecombineerd bij complexe traumagerelateerde problematiek. In: Gedragstherapie, jaargang 47, nummer 3, pp. 232 – 249.

Driessen, A. & Hornsveld, H.K. (2019). Traumabehandeling met een combinatie van EMDR en imaginaire rescripting. PsyXpert, 1, 31-38.

Hummel, L. & Driessen, A. (2018) Traumabehandeling met het schemamodusmodel en EMDR. Gedragstherapie, 51, 186-206.