1-Daagse Opfriscursus EMDR Vervolgtraining (deel II): Complex trauma, interweaves en emotieroute.

De huidige EMDR Vervolgopleiding  kent een aantal veranderingen ten opzichte van die van een aantal jaren geleden. Deze veranderingen hebben alles te maken met nieuwe ontwikkelingen, onderzoek en voortschrijdend inzicht. In de huidige Vervolgopleiding wordt lesgegeven vanuit een nieuw model voor ‘traumasensitieve casusconceptualisatie’. Dit model ligt ook ten grondslag aan de geheel herziende versie van het Praktijkboek EMDR, deel 1 (Ten Broeke, de Jongh, Oppenheim, Hornsveld & Van Pelt, 2022) en de verplichte literatuur is in de huidige EMDR Vervolgopleidingen.

Heeft u de EMDR Vervolgopleiding in het verleden gevolgd en wilt  u op de hoogte gebracht worden van deze nieuwe ontwikkelingen? Ad de Jongh en Hellen Hornsveld organiseren twee eendaagse workshops die los van elkaar gevolgd kunnen worden en die tezamen de stof van de huidige vervolgtraining omvatten.

 • Deel I. De casusconceptualisatie. Zie hier. 
 • Deel II. Complex trauma, interweaves en emotieroute. Zie hieronder.

Opfriscursus: Complex trauma, interweaves en emotieroute.
(masterclass)

De wijzigingen in de EMDR vervolgtraining zijn grootst voor wat betreft de behandeling van complex trauma, de mogelijkheden van interweaves en de zoekstrategie ‘emotieroute’. In bovengenoemd nieuwe Praktijkboek EMDR (deel 1) zijn de hoofdstukken emotieroute en de affectbrug geheel nieuw en zullen in deze workshop worden besproken. Ook het hoofdstuk over de behandeling van complexe PTSS is ingrijpend veranderd.

Alle begrippen worden duidelijk en helder toegelicht, uiteraard met behulp van videomateriaal en tegen het licht van empirische evidentie. Door de dag heen zullen verschillende oefeningen worden gegeven.

Leerdoelen:

 1. Complexe PTSS.
  De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:  nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van Complexe PTSS, met name intensieve trauma-behandelingen en nut en noodzaak van stabilisatie. Wat is complexe PTSS? Waar moet men op letten bij de EMDR? Welke voorbereiding en welke nazorg? Na deze workshop bent u goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Complexe PTSS en de hoe EMDR hierbij ingezet kan worden.
 2. Interweaves.
  Een cognitive Interweave is een bekende interventie om moeizaam lopende behandelingen vlot te trekken. In deze workshop zal worden ingegaan op interweaves bij interpersoonlijk trauma, ‘rescripting interweaves’ en interweaves bij vastzittende schuld en schaamte. Naast kennis opdoen, kunt u ook oefenen.
 3. De emotieroute.
  Een van de zoekstrategieën in het model voor traumasensitieve casusconceptualisatie is de emotieroute.  Vanuit een problematische emotie wordt gezocht naar herinneringen die ten grondslag liggen aan de emotie en deze nu nog aanjagen. Deze zoekstrategie is bijvoorbeeld geschikt in het kader van de behandeling van buitensporige woede, walging, schaamte, schuld, verdriet of disfunctioneel verlangen. Na de workshop  heeft u goed begrip van de emotieroute, het verschil met de affectbrug en kunt u beiden goed toepassen.

Kosten

€ 230 euro,  inclusief cursusmateriaal, lunch en thee/koffie.

Locatie

Utrecht, Vredenbrug 19, www.vergadercentrumvredenburg.nl.

Lestijden

9.30 tot 17.00 uur

Toelating

Therapeuten met een door de VEN erkende afgeronde EMDR Vervolgtraining. De dag is ook geschikt voor therapeuten die werken met kinderen.

Accreditatie: 

 • VEN 6 punten (smal)
 • VGCt 6 punten
 • NIP / ELP 6,5 punten
 • FGzPt 6 punten

Docenten

Mw. dr. Hellen Hornsveld – GZ-psycholoog, EMDR Europe Trainer en VSt supervisor schematherapie. Ze is zelfstandig gevestigd als behandelaar, onderzoeker en docent. Ze is eigenaar van Hornsveld Psychologen Praktijk.
Prof. dr. Ad de Jongh – Ad de Jongh is gz-psycholoog en als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij honorary professor aan de Salford University in Manchester, de University of Worcester, en Queen’s University in Belfast. Ook is hij hoofd van de afdeling onderzoek van de PTSS-kliniek PSYTREC. Hij is (co-)auteur van ruim 400 publicaties over psychologische onderwerpen, waaronder zes boeken.  Hij is  een geaccrediteerde trainer voor EMDR Europe en lid van de Council of Scholars, een internationale denktank over de toekomst van EMDR-therapie. Tot 2022 was hij hoofdredacteur van het EMDR Magazine.

Laatste kans: vrijdag 13 oktober 2023

Klik hier om in te schrijven.

Geen nieuwe workshops in 2024. 

Programma

Het volledige programma vindt u hier.

Cursusmateriaal  
Aanbevolen wordt om het EMDR Praktijk deel I (ten Broeke, de Jongh, Oppenheim, Hornsveld en van Pelt, Pearson,  2022) aan te schaffen. In de workshop wordt uitgegaan van de meest recente versies van de EMDR protocollen. Deze zijn te vinden op de ledenpagina van de VEN www.emdr.nl. U ontvangt ze ook na inschrijving. 

Betaling en annulering

Maakt u geen geld over. U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging en een rekening toegestuurd (per email). Uw inschrijving is definitief nadat het bedrag is betaald.

Bij annulering tot vier weken van te voren krijgt u het gehele bedrag min € 50,- administratiekosten retour. Bij annulering binnen vier weken krijgt u 50% retour. Bij annulering in de laatste week voor aanvang vindt geen teruggave plaats.