1-Daagse Opfriscursus EMDR Vervolgtraining deel I: de casusconceptualisatie

De huidige EMDR Vervolgopleiding  kent een aantal veranderingen ten opzichte van die van een aantal jaren geleden. Deze veranderingen hebben alles te maken met nieuwe ontwikkelingen, onderzoek en voortschrijdend inzicht. In de huidige Vervolgopleiding wordt lesgegeven vanuit een nieuw model voor ‘traumasensitieve casusconceptualisatie’. Dit model ligt ook ten grondslag aan de geheel herziende versie van het Praktijkboek EMDR, deel 1 (Ten Broeke, de Jongh, Oppenheim, Hornsveld en van Pelt, 2022) en de verplichte literatuur is in de huidige EMDR Vervolgopleidingen.

Heeft u de EMDR Vervolgopleiding in het verleden gevolgd en wilt  u op de hoogte gebracht worden van deze nieuwe ontwikkelingen? Ad de Jongh en Hellen Hornsveld organiseren twee eendaagse workshops die los van elkaar gevolgd kunnen worden en die tezamen de stof van de huidige vervolgtraining omvatten.

  • Deel I; De casusconceptualisatie. Zie hieronder.
  • Deel II; Masterclass EMDR: Complex trauma, interweaves en emotieroute. Klik hier.

Opfriscursus Vervolgtraining: De casusconceptualisatie

Deze workshop richt zich op de indicatiestelling voor EMDR in de breedste zin. U wordt op de hoogte gebracht van dit nieuwe model voor traumasensitieve casusconceptualisatie. Het model beschrijft 6 routes: de intrusieroute, de tijdlijnroute (voorheen ‘linksom’), de schrikbeeldroute (flashforwards), de opvattingen-route (voorheen ‘rechtsom’), de emotieroute en de affectbrug. Met deze routes (of zoekstrategieën) kan vanuit de klachten worden gezocht naar relevante aansturende traumatische herinneringen, die dan vervolgens – al dan niet met EMDR – kunnen worden bewerkt. De nadruk zal in deze workshop liggen op beheersing van de tijdlijnroute, flashforwards en de opvattingenroute.

Alle begrippen worden duidelijk en helder toegelicht, uiteraard met behulp van videomateriaal en tegen het licht van empirische evidentie en behandelrichtlijnen. Door de dag heen zullen verschillende oefeningen worden gegeven.

Leerdoelen:

  1. U neemt kennis van het vernieuwde model voor trauma-sensitieve casusconceptualisatie. Na afloop van de workshop kunt op grond van de gepresenteerde klachten en problemen een keuze maken voor één of meer zoekstrategieën.
  2. U leert werken met de meest recente versie van de tijdlijnroute, inclusief flashforwards en de Mental Video Check.
  3. U leert werken met de meest recente versie van de opvattingenroute; u bent op de hoogte van de reikwijdte van deze werkwijze en kunt deze toepassen binnen een CGt of schematherapeutisch kader.

Kosten

225 Euro (inclusief cursusmateriaal, lunch, thee/koffie).

Locatie

Utrecht, Vredenbrug 19, www.vergadercentrumvredenburg.nl.

Lestijden

9.30 tot 17.00 uur

Toelating

Therapeuten met een door de VEN erkende afgeronde EMDR Vervolgtraining. De dag is ook geschikt voor therapeuten die werken met kinderen.

Accreditatie: 

  • VEN 6 punten (smal)
  • VGCt 6 punten
  • FGzPt 6 punten

Mw. dr. Hellen Hornsveld – GZ-psycholoog, EMDR Europe Trainer en VSt supervisor schematherapie. Ze is zelfstandig gevestigd als behandelaar, onderzoeker en docent. Ze is eigenaar van Hornsveld Psychologen Praktijk.
Prof. dr. Ad de Jongh – Ad de Jongh is gz-psycholoog en als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij honorary professor aan de Salford University in Manchester, de University of Worcester, en Queen’s University in Belfast. Ook is hij hoofd van de afdeling onderzoek van de PTSS-kliniek PSYTREC. Hij is (co-)auteur van ruim 400 publicaties over psychologische onderwerpen, waaronder zes boeken.  Hij is  een geaccrediteerde trainer voor EMDR Europe en lid van de Council of Scholars, een internationale denktank over de toekomst van EMDR-therapie. Tot 2022 was hij hoofdredacteur van het EMDR Magazine.

Donderdag 12 oktober 2023 

Klik hier om u in te schrijven.

Programma

Het volledige programma vindt u hier. Download

Cursusmateriaal  
In de workshop worden de meest recente versies van de EMDR protocollen gebruikt. Deze zijn te vinden op de ledenpagina van de VEN www.emdr.nl. U ontvangt ze ook na inschrijving.

Na inschrijving ontvangt u aanvullend cursusmateriaal.

Betaling en annulering

Maakt u geen geld over. U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging en een rekening toegestuurd (per email). Uw inschrijving is definitief nadat het bedrag is betaald.

Bij annulering tot vier weken van te voren krijgt u het gehele bedrag min € 50,- administratiekosten retour. Bij annulering binnen vier weken krijgt u 50% retour. Bij annulering in de laatste week voor aanvang vindt geen teruggave plaats.