5-daagse EMDR Vervolgtraining

EMDR trainingen door Hellen Hornsveld vinden plaats nabij Utrecht CS en in samenwerking met een of twee co-docenten. Kenmerkend voor mijn trainingen is dat ik er vanuit ga dat de lesstof van te voren goed is bestudeerd en dat er dus ruim tijd over blijft voor praktische oefeningen, video-demonstraties en casuïstiek. Alle deelnemers moeten voldoen aan de toelatingseisen zoals gesteld door de VEN (zie http://www.emdr.nl).

De EMDR-vervolgtraining bestaat uit 5 lesdagen van 6 uur. De training is erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de koepelorganisatie EMDR Europe.

In deze training zal de nadruk liggen op EMDR bij ernstige, meervoudige traumatisering, complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en brede toepassingsmogelijkheden. Verschillende manieren van casusconceptualisatie komen aan bod, waaronder de ‘linksom- werkwijze’ (tijdlijn-route) en ‘rechtsom-werkwijze’ (opvattingen-route).  Tijdens de opleiding maakt u zich deze methodes eigen, kunt u ze afwegen tegen bestaande richtlijnen en verantwoord inpassen in uw eigen behandelplan. Daarnaast wordt ingegaan op het gebruik van diverse vormen van ‘cognitive interweaves’ (bij moeizaam lopende behandelingen) en stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI).

Zelf aanschaffen: Broeke, E. ten, Jongh, A. de & Oppenheim, H.J. (red.) (3e ed. 2012). Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen. Amsterdam: Pearson. Deelnemers dienen voor aanvang van de cursus op de hoogte te zijn van hoofdstuk 1 t/m 8.

Kosten

€ 950,- Inclusief syllabus, koffie/thee/fris en lunches.
zie onder voor annuleringsvoorwaarden en inhalen gemiste onderdelen.

Toelating

Om het niveau in de cursus hoog te houden moeten de deelnemers het EMDR-standaardprotocol goed beheersen en reeds regelmatig toepassen. Deelnemers moeten daarom op dag 1 een afgetekend supervisieformulier kunnen overhandigen. Zie http://www.emdr.nl van de VEN voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname, de EMDR-opleiding en een lijst met supervisoren.

Accreditatie

  • FGzPt (21 punten)
  • NIP (32,5 punten ELP herregistratie)
  • VGCt (30 punten)
  • NVvP (30 punten)

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht

Locatie

Najaar: Utrecht, Zalencentrum Vredenburg, Vredenburg 19, Utrecht (nabij CS).

Lestijden

Alle dagen starten om 09.30 uur en eindigen rond 16.30 uur

Docenten

Hellen Hornsveld in samenwerking met een of twee co-docenten.

2020

28 augustus, 4 september, 2 oktober, 30 oktober en 27 november 2020 (vrijdagen). Klik hier om in te schrijven.

Programma

Het volledige programma vindt u hier. Programma

Cursusmateriaal

Zelf aanschaffen: Broeke, E. ten, Jongh, A. de & Oppenheim, H.J. (red.) (3e ed. 2012). Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen. Amsterdam: Pearson.
Na inschrijving ontvangt u aanvullend cursusmateriaal. 

Kosten en annuleringsvoorwaarden
De kosten van de EMDR Vervolgtraining bedragen € 950. Bij annulering tot vier weken voor dat de training plaatsvindt krijgt u het gehele bedrag min € 50,- administratiekosten retour. Bij annulering binnen vier weken krijgt u 50% retour. Bij annulering in de laatste week voor aanvang vindt geen teruggave plaats. Maakt u geen geld over. U krijgt een bevestiging en een rekening toegestuurd (per email). Uw inschrijving is definitief nadat het bedrag is betaald.
Inhalen gemiste onderdelen
Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht. Indien men door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op dag 1 of dag 2 moet de training worden afgebroken. In overleg kan worden gezocht naar een passende oplossing. Bij afwezigheid op dag 3, 4 of 5 kan in overleg worden deelgenomen aan een volgende gelegenheid. De kosten voor een andere dan oorspronkelijk geplande trainingsdag bedragen € 95.