5-daagse EMDR Vervolgtraining

EMDR trainingen door Hellen Hornsveld vinden plaats nabij Utrecht CS en in samenwerking met een of twee co-docenten. Kenmerkend voor mijn trainingen is dat ik er vanuit ga dat de lesstof van te voren goed is bestudeerd en dat er dus ruim tijd over blijft voor praktische oefeningen, video-demonstraties en casuïstiek. De trainingen zijn erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Alle deelnemers moeten voldoen aan de toelatingseisen zoals gesteld door de VEN (zie http://www.emdr.nl).

De EMDR-vervolgtraining bestaat uit 5 lesdagen van 6 uur. De training is erkend door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de koepelorganisatie EMDR Europe.

In deze training zal de nadruk liggen op EMDR bij ernstige, meervoudige traumatisering, complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden. Verschillende manieren van casusconceptualisatie komen aan bod, waaronder de ‘linksom- werkwijze’ (ook wel tijdlijn-route genoemd) voor specifieke klachten met een min of meer duidelijke ontstaansgeschiedenis en de ‘rechtsom-werkwijze’ (opvattingen-route) wanneer de klachten het beste begrepen kunnen worden als samenhangend met disfunctionele schema’s of overtuigingen. Tijdens de opleiding maakt u zich deze methodes eigen, zodat u ze kunt inpassen in uw eigen behandelplan. Daarnaast wordt ingegaan op het gebruik van diverse vormen van ‘cognitive interweaves’ (bij moeizaam lopende behandelingen) en stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI).

Zelf aanschaffen: Broeke, E. ten, Jongh, A. de & Oppenheim, H.J. (red.) (3e ed. 2012). Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen. Amsterdam: Pearson.

Deelnemers dienen voor aanvang van de cursus op de hoogte te zijn van hoofdstuk 1 t/m 8.

 

Kosten

€ 1075,- Inclusief syllabus, koffie/thee/fris en lunches.

Toelating

Om het niveau in de cursus hoog te houden moeten de deelnemers het EMDR-standaardprotocol goed beheersen en reeds regelmatig toepassen. Deelnemers moeten daarom op dag 1 een afgetekend supervisieformulier kunnen overhandigen. Zie http://www.emdr.nl van de VEN voor meer informatie over de voorwaarden voor deelname, de EMDR-opleiding en een lijst met supervisoren.

Accreditatie

  • FGzPt (21 punten)
  • NIP (32,5 punten ELP herregistratie)
  • VGCt (30 punten)
  • NVvP (30 punten)

N.B. Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht

Locatie

2018: BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48, 3511 GC utrecht, nabij CS. routebeschrijving.

2019: Utrecht, binnenkort meer informatie.

Lestijden

Alle dagen starten om 09.30 uur en eindigen rond 16.30 uur

Docenten

Hellen Hornsveld in samenwerking met een of twee co-docenten.

 

 

2019

EMDR Vervolgtraining voorjaar 2019

9, 16 januari, 6 februari, 20 maart en 17 april 2019 (woensdagen)

Klik hier om in te schrijven.

 

EMDR Vervolgtraining najaar 2019

6, 13 september, 4 oktober, 15 november, 13 december 2019 (vrijdagen)

Klik hier om in te schrijven.

 

Programma

Het volledige programma vindt u hier. Download

Cursusmateriaal

Zelf aanschaffen: Broeke, E. ten, Jongh, A. de & Oppenheim, H.J. (red.) (3e ed. 2012). Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen. Amsterdam: Pearson.

Hornsveld, H. Ten Broeke, E., & De Jongh, A. (2017). Verschillen tussen het Nederlandse EMDR-standaardprotocol en het originele protocol van Shapiro. Deel I: De negatieve cognitie. EMDR Magazine, 5 (13), 42-45. Download

Hornsveld, H. Ten Broeke, E., & De Jongh, A. (2017). Verschillen tussen het Nederlandse EMDR-standaardprotocol en het originele protocol van Shapiro. Deel II: de casusconceptualisatie. EMDR Magazine, 5 (14), 44-47. Download

Hornsveld, H. Ten Broeke, E., & De Jongh, A. (2017). Verschillen tussen het Nederlandse EMDR-standaardprotocol en het originele protocol van Shapiro. Deel III: Machteloos makende targets. EMDR Magazine, 5 (15), 44-48. Download

Na inschrijving ontvangt u aanvullend cursusmateriaal.