Cursusmateriaal ‘Imaginaire exposure voor EMDR therapeuten’

Syllabus

Op dag 1 van de cursus krijgt u een syllabus met de handouts van de presentaties.

Verplichte literatuur (zelf downloaden).

  • Minnen, A. van, & Arntz, A. (2017). Protocollaire behandeling van patiënten met een post-traumatische stress stoornis: Imaginaire exposure en exposure in vivo. In: G.P.J. Keijsers, A. van Minnen, & M. Verbraak C.A.L. Hoogduin, & P. Emmelkamp, (Red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten.  download.
  • Minnen, A. van, de Kleine, R. A., & Hendriks, L. (2017). Richtlijnen bij moeizaam verlopende exposurebehandelingen van patiënten met een PTSS. Directieve Therapie, 37, 43-62. download.

Aanvullende literatuur 

  • Roskam, R. (2017). Exposure als aanvulling op EMDR:  de nieuwste inzichten.  EMDR Magazine,  14, 48-51. download.
  • Minnen, A.van. (2018). Wat is complexe PTSS. Verheldering in 8 stappen. EMDR Magazine, 18, 44-46. download.